ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น

ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น

ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น โครงการดีๆ

ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น หลักการความเป็นส่วนตัวดีไซน์มาเพื่อช่วยทำให้คุณ รู้เรื่องโอกาสเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อใช้เว็บแล้วก็บริการของจังหวัดภูเก็ตวิลล่า บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหุ้น รวมทั้ง/หรือ พาร์ทเนอร์ของบริษัท

พวกเราตั้งใจทุกข้อมูลของคุณตลอดมา เพื่อเสนอสินค้า แล้วก็บริการที่ตรงกับความพอใจของคุณเยอะขึ้น พร้อมคุ้มครองป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างยอดเยี่ยมที่สุด แล้วก็รักษาไว้โดยสวัสดิภาพ รวมทั้งให้ท่านควบคุมการใช้แรงงานข้อมูล แล้วก็เลือกเฟ้นข้อมูลที่พึงพอใจได้ตามปรารถนา Phuket buy and Sell

แนวนโยบายการดูแลรักษาความลับส่วนตัว ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น

ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น

เว็บนี้ทำขึ้นและก็ปฏิบัติงานโดย บริษัท จังหวัดภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อท่านสามารถค้นหาสินค้า การบริการ รวมทั้งใช้บริการ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหุ้น และก็/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของบริษัท (“บริษัทร่วม”) มี

โครงงานอยู่อาศัย อาทิเช่น ห้องชุด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกการค้าขาย และก็โครงงานอื่น
ข้อมูล โปรโมชัน ของสินค้าแล้วก็การบริการ
การปฏิบัติงานใดเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการผ่านเว็บ
จังหวัดภูเก็ตวิลล่าแฟมีลี่

ก่อนที่จะท่านจะใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ ขอความร่วมมือท่านอ่านกฎระเบียบแล้วก็ข้อแม้ แล้วก็หลักการการดูแลรักษาความลับเฉพาะบุคคลของเว็บไซต์แห่งนี้ ถ้าเกิดท่านไม่อาจจะสารภาพกฎระเบียบและก็ข้อจำกัดรวมทั้งหลักการการดูแลรักษาความลับส่วนตัวสำหรับเพื่อการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ ปรารถนาขอให้ท่านจบการใช้แรงงานเว็บนี้โดยทันที ถ้าเกิดท่านตกลงใช้เว็บถัดไป จัดว่าท่านยอมตามข้อกำหนดและก็ข้อแม้ และก็แนวทางการดูแลและรักษาความลับ โดยบริษัทมีนโยบายการดูแลรักษาความลับเฉพาะบุคคล ดังต่อไปนี้

1.คำจำกัดความ “ข้อมูลเฉพาะบุคคล” คือ เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม “คุกกี้ (Cookies)” คือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ เวลาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บนั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บ บ้านพักพูลวิลล่า

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคล

2.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันมี ข้อมูลส่วนตัว อย่างเช่น ชื่อ ชื่อสกุล เพศ อายุ ชนชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ ที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) เบอร์โทร บัตรเครดิต รายได้ส่วนตัวต่อเดือน รถยนต์ที่ใช้งาน

ข้อมูลสิ่งที่ท่านพอใจ ดังเช่น แบบสินค้าแล้วก็การบริการที่ท่านพึงพอใจงานว่าง กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา การท่องเที่ยว ข้อมูลสำหรับการตกลงใจเลือกหรือเปล่าเลือกสินค้ารวมทั้งการบริการ ได้แก่ เหตุผลสำหรับการซื้อ หรือเลือกที่อยู่ งบประมาณ จุดมุ่งหมาย สินค้าอื่นที่ใช้เปรียบ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็การบริการ ข้อมูลซึ่งกำหนดตำแหน่งพื้นที่ของท่านช่วงเวลาที่ใช้งานเว็บ

ในกรณีที่ท่านเปิดการใช้แรงงาน GPS system ให้นับว่าท่านให้ความยินยอมพร้อมใจกับบริษัทสำหรับในการเก็บรวบรวมแล้วก็ประเมินผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังที่กล่าวถึงมาแล้ว แม้กระนั้น ถ้าหากท่านปรารถนาปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถจัดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านได้ ความประพฤติปฏิบัติการค้นข้อมูลในเว็บ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นสิ่งที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล อย่างเช่น ลำดับที่ไอพี (IP address) จำพวกของโปรแกรมเล่นอินเตอร์เน็ต (Web browser) ที่ใช้สำหรับในการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม ในขณะที่เยี่ยมชม เว็บที่อ้างถึงเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเฉพาะบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมพร้อมใจจากท่านก่อน

2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงแต่เท่าที่มีความจำเป็น หรือเพื่อคุณประโยชน์ตามจุดประสงค์สำหรับการเก็บรวมรวมภายใต้ข้อตกลงที่ระบุในข้อ 3. รวมทั้งเป็นไปตามที่ข้อบังคับระบุเพียงแค่นั้น ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บ หรือประชาสัมพันธ์อื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท แนวนโยบายการดูแลและรักษาข้อมูลเฉพาะบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บนั้นๆระบุ โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวโยงอะไร

3.เป้าหมายสำหรับในการเก็บรวบรวม

3.1 เพื่อวิธีการทำรายการจากที่ท่านมุ่งหวัง ยกตัวอย่างเช่น กรณีท่านสมัครสมาชิกขอรับข้อมูลรวมทั้งโปรโมชั่น บริษัทจะจัดเก็บแล้วก็ใช้เฉพาะข้อมูลรากฐาน ดังเช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) เบอร์โทร เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ หรือ กรณีการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทจะทำจัดเก็บและก็ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องสำหรับเพื่อการออกเอกสารสำคัญสำหรับในการทำรายการจอง

3.2 เพื่อการปรับแต่ง ปรับปรุงแก้ไขความสามารถหลักการทำงานของเว็บ การจัดทำแนวทางตลาด พินิจพิจารณาข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมทั้งการแก้ไขสินค้ารวมทั้งการบริการของบริษัท รวมทั้งบริษัทร่วม

3.3 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวพันกับสินค้า รวมทั้งบริการของบริษัท และก็/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ที่เกี่ยวโยงกับสินค้า และก็บริการดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

3.4 เพื่อทำงานตามข้อตกลงกับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ ดังเช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการการเจาะจงตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น

3.5 บริษัทจะไม่ใช้หรือเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เว้นแต่ว่า คือการใช้หรือเผยเท่าที่มีความจำเป็นตามเป้าหมายที่เจาะจงไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเผยต่อบุคคลในบริษัทหรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องตามคำสัญญา หรือได้รับความยินยอมพร้อมใจจากท่าน

4.การดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4.1 บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีการเข้ารหัสข้อมูลแล้วก็ก่อตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีสำหรับการไปสู่ข้อมูลผ่านรหัส

เพื่อคุ้มครองคนที่แอบดักจับข้อมูลในตอนที่มีการส่งผ่านโครงข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะมีผลให้ผู้ดักจับไม่สามารถที่จะรู้เรื่องความหมายของข้อมูลได้ นอกเหนือจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังคงใช้ในการการันตีความปรากฏอยู่จริงของเว็บอีกด้วยบริษัทจะมีการปรับแก้แล้วก็ทดลองระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดรวมทั้งน่าไว้ใจ

ในการนี้ บริษัทรักษาสิทธิสำหรับเพื่อการเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือการดูแลรักษาความปลอดภัย ถ้าบริษัทมีความเห็นว่าวัสดุดังที่ได้กล่าวมาแล้วมีมาตรฐานสูงมากขึ้นและก็สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดิบได้ดีเพิ่มมากขึ้น

4.2 ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรวบรวม และก็รักษาไว้ตามแนวนโยบายนี้ ในกรณีที่ท่านส่ง e-mail มายังบประมาณริษัท บริษัทจะเก็บรายละเอียดใน e-mail, ที่อยู่ของ e-mail แล้วก็การตอบสนอง e-mail ดังที่กล่าวมาข้างต้นไว้ เพื่อเป็นข้อมูล, เพื่อตอบปัญหาให้แก่คุณ, เพื่อสิ่งที่จำเป็นสำหรับในการติดตามผล หรือเพื่อตรวจทานถึงการตอบสนองระหว่างท่านแล้วก็ข้าราชการของบริษัทในส่วนที่ท่านมีเรื่องที่น่าสงสัยนั้นว่าได้รับการปรับปรุงแก้ไขไหม

4.3 กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาแล้วก็ดูแลระบบ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงานให้บริษัท หรือปฏิบัติการในนามของบริษัท จำเป็นต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับด้วยเหมือนกัน

4.4 มาตรการปกป้องและก็รักษาความลับของผู้ร้องทุกข์เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิของผู้ร้องทุกข์รวมทั้งผู้บอกข้อมูลที่ทำโดยตั้งใจซื่อตรง บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอะไรก็ตามซึ่งสามารถระบุตัวผู้ร้องทุกข์หรือผู้บอกข้อมูลได้ รวมทั้งรักษาข้อมูลของ

ผู้ร้องทุกข์แล้วก็ผู้บอกข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้จะรับผิดชอบสำหรับการดำเนินงานสำรวจเรื่องร้องทุกข์เพียงแค่นั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ ดังนี้ ผู้ได้รับข้อมูลที่ได้รับมาจากการกระทำหน้าที่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องร้องทุกข์ มีบทบาทรักษาข้อมูล

ข้อร้องทุกข์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานของผู้ร้องทุกข์และก็ผู้บอกข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยว ยกเว้นเป็นการเผยตามหน้าที่ที่ข้อบังคับระบุ

จังหวัดภูเก็ตวิลล่า แอร์พอร์ต 2

ภูเก็ตวิลล่าคอร์ปอเรชั่นโครงการดีราคาถูก
  • บ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยว ขนาดที่ดินมาตรฐานโดยประมาณ 17×12.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 127.07 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ส้วม พร้อมที่จอดรถ 2 คัน สมบูรณ์ทุกคุณประโยชน์
  • บ้านคู่แฝดชั้นเดี่ยว ขนาดที่ดินมาตรฐานราวๆ 17×9 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 98.57 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องอาบน้ำ พร้อมที่จอดรถ 1 คัน ห้องนอนรวม
  • ทาวน์เฮาส์ชั้นเดี่ยว หน้ากว้าง 6 เมตร ขนาดที่ดิน มาตรฐานราว 14×8 เมตร (ข้างหลังขอบ) พื้นที่ใช้สอยรวม 63.95 ตารางเมตร (ข้างหลังขอบ) ขนาดที่ดิน มาตรฐาน

จังหวัดภูเก็ตวิลล่า ถลาง

ภูเก็ตวิลล่าคอร์ปอเรชั่นโครงการดีราคาถูก
  • บ้านคู่แฝด 2 ชั้น ( 3 ห้องนอน 3 สุขา ) บ้านฝาแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ส้วม หยุดรถยนต์ได้ 2 คัน! พื้นที่ใช้สอยกว่า 144 ตารางเมตร มีพื้นที่สวนกว้างใหญ่ พักในวันหยุด
  • ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น (3 ห้องนอน 2 ห้องอาบน้ำ) ทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 สุขา หยุดรถยนต์ได้ 2 คัน! พื้นที่ใช้สอยกว่า 147 ตารางเมตร ด้วยหน้ากว้าง 5 เมตร และก็ที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน
  • บ้านคู่แฝดชั้นเดี่ยว (3 ห้องนอน 2 ส้วม) บ้านฝาแฝดชั้นเดี่ยวกว้างพิเศษหยุดรถยนต์ได้ 2 คัน 3 ห้องนอน 2 สุขา พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร ทีแรกของการเกิดที่พักที่อาศัยกับบ้าน
  • ตึกย์การขาย 3 ชั้น (4 ห้องนอน 3 สุขา) ตึกย์การขาย 3 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องอาบน้ำ หน้ากว้าง 5 เมตร พื้นที่ชั้น 2 แล้วก็ชั้น 3 ประกอบไปด้วย ห้องนอนขนาดใหญ่ พร้องห้องอาบน้ำ เเละห้องรับแขก

*บอกเลยว่าเเต่หล่ะโครงงานนั้น น่าอยู่เเละราคาไม่แพงมากมายๆถ้าเกิดถูกใจก็สามารถติดตามกันได้ ในบทความถัดไป สำหรับวันนี้ขออำลาไปก่อนพบกันใหม่บทความหน้านะทุกๆคน

อ่านต่อเพิ่มเติม: Pool Villas Pasak . sale villa . Phuket Villa. Pool Villa. พูลวิลล่าภูเก็ต. โครงการบ้านภูเก็ต. บ้านจัดสรร. พูลวิลล่าภูเก็ต ราคาถูก. ซื้อวิลล่าภูเก็ต

You might like

© 2023 Phuketland - WordPress Theme by WPEnjoy